คุณสมบัติ
เข้าสู่ระบบ

OWNDAYS เชื่อมั่นในพลังความมุ่งมั่นของคน ตำแหน่งSupervisor และ Store Manager คัดเลือกจากการลงคะแนนเลือกตั้งประจำปีภายในบริษัท พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ลงคัดเลือกโดยไม่จำกัดอายุ เพศ หรือประสบการณ์ สิ่งเดียวที่เราต้องการมีแค่คนที่มีความมุ่งมั่นที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับOWNDAYSเท่านั้น

OWNDAYS เชื่อมั่นในศักยภาพของพนักงาน เราจึงต้องการสร้างโอกาสในการทำงานที่หลากหลาย บริษัทจึงเกิดเป็นนโยบายการหมุนเวียนงานภายในขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้กับพนักงานที่อยากท้าทายงานใหม่ๆ ได้ลองค้นหาและพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไป

 • PANICHA THAMMASITH

  ตำแหน่งปัจจุบัน Office & Leasing Manager

  2015 ร่วมงานกับOWNDAYS ตำแหน่งSales Staff

  2016 HR and Account Manager

  2017 Global Assistant Financial Manager

  2018 Assistant Management

  2019 Office & Leasing Manager

  นโยบายการหมุนเวียนงานภายในบริษัทดีอย่างไร?

  ระบบนี้ทำให้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆและ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรในหลายๆด้าน ซึ่งไม่ได้ช่วยทำให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างเดียวเท่านั้น แต่เราก็ได้เติบโตไปพร้อมๆกันกับองค์กร

OWNDAYS Grade เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภายในองค์กร ทั้งความรู้ด้านแว่นตาและความรู้ด้านงานบริการ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าว่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ การสอบวัดระดับยังเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดยพนักงานที่สอบผ่านระดับต่างๆจะได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงพิเศษเพิ่มในแต่ละเดือนอีกด้วย

 • Floor Staff

  พนักงานที่เข้าทำงานใน OWNDAYS จำเป็นต้องสอบวัดระดับความรู้ขั้นต้น ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานในการทำงานภายในร้าน เช่น กฎระเบียบ มารยาทในการทำงาน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแว่นตา และการบริการลูกค้า ภายใน 3เดือน เพื่อผ่านการทดลองงาน

 • 3rd GRADE

  หลังจากทำงานอย่างน้อย 1 ปี พนักงานจำเป็นต้องสอบ 3rd Grade เพื่อวัดระดับความรู้ ความสามารถในการทำงานภายในร้าน รวมถึงทักษะในการให้บริการลูกค้าและการวัดสายตาขั้นต้น ตามมาตรฐานของOWNDAYS

 • 2nd GRADE

  หลังจากผ่าน 3rd Grade 6 เดือน พนักงานจำเป็นต้องสอบ 2nd Grade เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดสายตา การตัดเลนส์ และทักษะการบริหารขั้นพื้นฐานภายในร้าน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้จัดการร้านในอนาคต

 • 1st GRADE

  หลังจากผ่าน 2nd Grade พนักงานสามารถสอบ 1st Grade เพื่อวัดระดับความรู้ในระดับสูง และสามารถส่งต่อความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน พร้อมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานรุ่นใหม่ต่อไป