คุณสมบัติ
เข้าสู่ระบบ
募集要項

คุณสมบัติ

สินค้าคุณภาพต้องมาพร้อมกับการบริการชั้นเลิศ
ร้านแว่นตา OWNDAYS ไม่ได้ขายแว่นตาเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอมา คือ การบริการที่ดีเยี่ยม
เพราะเราเชื่อว่า การบริการคือส่วนหนึ่งของสินค้าที่เราต้องการมอบให้กับลูกค้าของเรา

พวกเรากำลังรอการเข้ามาของคุณ
 • ขอบเขตของงาน

  - รับผิดชอบการปฏิบัติงานประจำวันภายในร้าน

  - ให้คำแนะนำลูกค้าอย่างมืออาชีพ

  - วัดค่าสายตาของลูกค้าเป็นรายบุคคล

  - เลือกเลนส์ ตามใบสั่ง prescription และประกอบเข้ากับกรอบเพื่อให้ลูกค้าได้แว่นที่ ตรงกับสายตาละรูปหน้า

 • คุณสมบัติ

  - เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

  - วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาใดก็ได้

  - หากมีประสบการณ์ในสายงานขายปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  - มีทักษะการสื่อสารและมีอัธยาศัยดี

  - มีความรับผิดชอบ ขยัน ตรงต่อเวลา

  - สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลาง

  - หากมีความสามารถในภาษาที่สาม ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  - ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับแว่นสายตา

 • ฐานเงินเดือน

  23,000 บาท

 • สวัสดิการ

  1. ค่าเบี้ยขยัน 1,000 บาท สำหรับผู้ที่เข้างานตรงเวลา ไม่มีการลา ขาด มาสาย

  2. ค่าล่วงเวลา จ่ายตามจริง

  3. วันลาพักร้อนเริ่มต้นที่ 10 วันต่อปี และเพิ่ม1วันในปีถัดไป

  4. สวัสดิการของขวัญวันเกิด 1,000 บาทในเดือนเกิด

  5. ทักษะทางภาษา 5,000 บาท สำหรับผู้ที่มีผลสอบดังนี้

  ภาษาอังกฤษ TOEIC 700 ขึ้นไป / ภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป / ภาษาจีน HSK 5 ขึ้นไป

  6. ค่าผ่านการทดสอบภายในของบริษัท สำหรับตำแหน่ง Sales Staff เท่านั้น

  1. - ได้รับ 3,000 บาทสำหรับคนที่สอบผ่านคุณสมบัติเกรด 1
  2. - ได้รับ 2,000 บาทสำหรับคนที่สอบผ่านคุณสมบัติเกรด 2
  3. - ได้รับ 1,000 บาทสำหรับคนที่สอบผ่านคุณสมบัติเกรด 3

  7. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

  8. พิจารณาปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับผลการทำงาน)

  9. ประกันกลุ่มสำหรับพนักงานตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

  10. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ปีละ 2 ครั้ง

  11. ฟรีแว่นอันแรกหลังเริ่มงาน

  12. ยูนิฟอรม์สำหรับพนักงาน

  13. ส่วนลดในการซื้อแว่นในราคาพนักงานและครอบครัว

  14. เงินช่วยเหลือต่างๆ (สมรส /งานศพ/คลอดบุตร)

 • ดูข้อมูลตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่

 • ขอบเขตของงาน

  เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติ

  -เขียนภาษา PHP และใช้ Laravel Framework

  -เข้าใจ OOP และ factory design patternโอกาสได้งานสูง

  -เขียน javascript ได้

  -เข้าใจ resful api โอกาสได้งานสูง

  -มีความรู้เรื่อง git และ git flow

  -สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

  -สัญชาติไทย

 • ฐานเงินเดือน

  23,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ระดับทักษะ)

 • สวัสดิการ

  1. ค่าเบี้ยขยัน 1,000 บาท สำหรับผู้ที่เข้างานตรงเวลา ไม่มีการลา ขาด มาสาย

  2. วันลาพักร้อนเริ่มต้นที่ 10 วันต่อปี และเพิ่ม1วันในปีถัดไป

  3. เงินอยู่นานได้ทุกเดือนตามอายุงาน เพิ่มขึ้นเดือนละ 100บาท แต่จะปรับพร้อมกับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง

  4. ทักษะทางภาษา 5,000 บาท สำหรับผู้ที่มีผลสอบดังนี้

  ภาษาอังกฤษ TOEIC 700 ขึ้นไป / ภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป / ภาษาจีน HSK 5 ขึ้นไป

  5. โบนัสประจำปี 1 เดือน

  6. พิจารณาปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับผลการทำงาน)

  7. ประกันกลุ่มสำหรับพนักงานตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

  8. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ปีละ 2 ครั้ง

  9. ฟรีแว่นอันแรกหลังเริ่มงานและส่วนลดในการซื้อแว่นในราคาพนักงานและครอบครัว

 • ดูข้อมูลตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่

 • ขอบเขตของงาน

  ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติ

  -ออกแบบ, สร้าง, ทำโฮมเพจของ OWNDAYS

  -ทำ coding by HTML5, CSS3, Javascript, SCSS, Adobe XD

  ตามที่การออกแบบสินค้าของ OWNDAYS

  -สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

  -สัญชาติไทย

 • ฐานเงินเดือน

  23,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ระดับทักษะ)

 • สวัสดิการ

  1. ค่าเบี้ยขยัน 1,000 บาท สำหรับผู้ที่เข้างานตรงเวลา ไม่มีการลา ขาด มาสาย

  2. วันลาพักร้อนเริ่มต้นที่ 10 วันต่อปี และเพิ่ม1วันในปีถัดไป

  3. เงินอยู่นานได้ทุกเดือนตามอายุงาน เพิ่มขึ้นเดือนละ 100บาท แต่จะปรับพร้อมกับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง

  4. ทักษะทางภาษา 5,000 บาท สำหรับผู้ที่มีผลสอบดังนี้

  ภาษาอังกฤษ TOEIC 700 ขึ้นไป / ภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป / ภาษาจีน HSK 5 ขึ้นไป

  5. โบนัสประจำปี 1 เดือน

  6. พิจารณาปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับผลการทำงาน)

  7. ประกันกลุ่มสำหรับพนักงานตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

  8. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ปีละ 2 ครั้ง

  9. ฟรีแว่นอันแรกหลังเริ่มงานและส่วนลดในการซื้อแว่นในราคาพนักงานและครอบครัว

 • ดูข้อมูลตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่