คุณสมบัติ
เข้าสู่ระบบ
募集要項

คุณสมบัติ

ถ้าคุณเป็นคนที่มีอย่างน้อยหนึ่งหัวข้อที่กล่าวข้างต้นคุณ คือ บุคคลที่ได้รับการต้อนรับ

อะไรคือสิ่งที่คุณสนุกกับมันที่สุด?

ความตื่นเต้นเปล่งประกายในตัวคุณเอง และคุณสามารถเปล่งประกายให้แก่ผู้อื่นเช่นกัน

ผู้คนเหล่านั้นสามารถรู้สึกตื่นเต้นไปกับ OWNDAYS ก็ยินดีต้อนรับ

พวกเรากำลังรอการเข้ามาของคุณ
 • ประเภทของงาน

  พนักงานขาย (พนักงานร้าน, ผู้สมัครในตำแหน่งผู้จัดการร้าน)

 • ขอบเขต/หน้าที่ความรับผิดชอบของงาน

  ต้องให้คำแนะนำแก่ลูกค้าด้วยความชำนาญ

  ต้องแสดงปฏิกิริยาตอบสนองกับลูกค้า

  ต้องรับผิดชอบในระบบปฏิบัติการร้านเป็นประจำวัน และการขายปลีก

  ต้องทำงานที่ร้าน OWNDAYS

 • คุณสมบัติ

  ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจขายปลีก (พิจารณาเป็นพิเศษ)

  ผู้สมัครที่มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการร้านค้า

  ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ในด้านการขายแว่นตา

 • ฐานเงินเดือน

  23,000 บาท

 • ค่าสมทบทางภาษา

  มอบ 5,000 บาท แก่พนักงานที่มีความสามารถทางภาษาตามรายละเอียดข้างล่างนี้ ;

  มีผลสอบ TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป

  มีผลสอบภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 ขึ้นไป

  มีผลภาษาจีนในระดับ HSK5 หรือ Intermediate level และระดับที่สูงขึ้นไป

 • ค่าสมทบตามความขยัน

  1,000 บาท

  ผู้ที่มาเข้างานตรงเวลา ไม่มีการลา ขาด มาสาย

 • Qualification allowance

  ได้รับ 2,000 บาทสำหรับคนที่สอบผ่านคุณสมบัติเกรด 1

  ได้รับ 1,000 บาทสำหรับคนที่สอบผ่านคุณสมบัติเกรด 2

 • คุณสมบัติที่ต้องการ

  ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

 • การประเมินผลการทำงาน

  2 ครั้งต่อปี

 • โบนัส

  1 ครั้งต่อปีr

  ฐานเงินเดือน 1 เดือน

 • สถานที่ทำงาน

  กรุงเทพ และปริมณฑล

 • เวลาทำงาน

  ทำงาน 9 ชม.รวมเวลาพัก 1 ชม. ในระหว่างเวลา 9:30 น. และ 22.30 น.

 • วันหยุดต่อเดือน

  6 วัน

 • สมทบค่ารักษาพยาบาล

  เงินสมทบค่ารักษาพยาบาลให้ 10,000 บาทต่อปี

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

  รวมฐานเงินเดือน

 • อื่นๆ

  ส่วนลดสำหรับพนักงาน, การท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงจูงใจ, ระบบการหาอาชีพภายใน, ระบบตัวแทนภายใน

 • เอกสารที่ต้องการ

  ประวัติย่อพร้อมรูปถ่าย

 • ประเภทของงาน

  Web Application Engineer

 • ขอบเขต/หน้าที่ความรับผิดชอบของงาน

  ออกแบบ และสร้างระบบ EC Site

  สร้างโปรแกรม,อัพเดท และระบบปฏิบัติการของ EC Site

 • คุณสมบัติ

  ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในความต้องการตามคำกำจัดความ และการออกแบบเว๊ปไซต์

  ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการพัฒนา LAMP

  ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการพัฒนา PHP framework, Multilingual site, web service สำหรับผู้เข้าชมต่างชาติ

 • ฐานเงินเดือน

  23,000 บาท และมากกว่า

  *ขึ้นอยู่ตามประสบการณ์, ระดับทักษะ, เงินเดือนของที่ทำงานเดิม

 • ค่าสมทบทางภาษา

  มอบ 5,000 บาท แก่พนักงานที่มีความสามารถทางภาษาตามรายละเอียดข้างล่างนี้ ;

  มีผลสอบ TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป

  มีผลสอบภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 ขึ้นไป

  มีผลภาษาจีนในระดับ HSK5 หรือ Intermediate level และระดับที่สูงขึ้นไป

 • ค่าสมทบตามความขยัน

  1,000 บาท

  ผู้ที่มาเข้างานตรงเวลา ไม่มีการลา ขาด มาสาย

 • ค่าสมทบอื่นๆ

  ค่าล่วงเวลา, สบทบการทำงานในวันหยุด

 • คุณสมบัติที่ต้องการ

  ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมากกว่า

 • การเลื่อนขั้น

  1 ครั้งต่อปี

 • โบนัส

  1 ครั้งต่อปี

  ฐานเงินเดือน 1 เดือน

 • สถานที่ทำงาน

  กรุงเทพ และปริมณฑล

 • เวลาทำงาน

  ทำงาน 9.00 น. ถึง 18.00 น. รวมเวลาพัก 1 ชม.

 • วันหยุดต่อเดือน

  119 วัน

 • สมทบค่ารักษาพยาบาล

  เงินสมทบค่ารักษาพยาบาลให้ 10,000 บาทต่อปี

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

  รวมฐานเงินเดือน

 • อื่นๆ

  ส่วนลดสำหรับพนักงาน, การท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงจูงใจ, ระบบการหาอาชีพภายใน, ระบบตัวแทนภายใน

 • เอกสารที่ต้องการ

  ประวัติย่อพร้อมรูปถ่าย

 • ประเภทของงาน

  Front-end engineers(HTML coders)

 • ขอบเขต/หน้าที่ความรับผิดชอบของงาน

  ออกแบบ, สร้าง, ทำโฮมเพจของ OWNDAYS

  ทำ coding by HTML5, CSS3, Javascript(jQuery)

  ตามที่การออกแบบสินค้าของ OWNDAYS

 • คุณสมบัติ

  ผู้สมัครสามารถออกแบบเว็บไซต์ไปในทางที่ดี

  ผู้สมัครต้องมีทักษะในการสื่อสาร และทัศนคติที่ดี

 • ฐานเงินเดือน

  20,000 บาท และมากกว่า

  *ขึ้นอยู่ตามประสบการณ์, ระดับทักษะ, เงินเดือนของที่ทำงานเดิม

 • ค่าสมทบทางภาษา

  มอบ 5,000 บาท แก่พนักงานที่มีความสามารถทางภาษาตามรายละเอียดข้างล่างนี้ ;

  มีผลสอบ TOEIC 700 คะแนนขึ้นไป

  มีผลสอบภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 ขึ้นไป

  มีผลภาษาจีนในระดับ HSK5 หรือ Intermediate level และระดับที่สูงขึ้นไป

 • ค่าสมทบตามความขยัน

  1,000 บาท

  ผู้ที่มาเข้างานตรงเวลา ไม่มีการลา ขาด มาสาย

 • ค่าสมทบอื่นๆ

  ค่าล่วงเวลา, สบทบการทำงานในวันหยุด

 • คุณสมบัติที่ต้องการ

  ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมากกว่า

 • การเลื่อนขั้น

  once a year

 • โบนัส

  1 ครั้งต่อปี

  ฐานเงินเดือน 1 เดือน

 • สถานที่ทำงาน

  กรุงเทพ และปริมณฑล

 • เวลาทำงาน

  ทำงาน 9.00 น. ถึง 18.00 น. รวมเวลาพัก 1 ชม.

 • วันหยุดต่อเดือน

  119 วัน

 • สมทบค่ารักษาพยาบาล

  เงินสมทบค่ารักษาพยาบาลให้ 10,000 บาทต่อปี

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

  รวมฐานเงินเดือน

 • อื่นๆ

  ส่วนลดสำหรับพนักงาน, การท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงจูงใจ, ระบบการหาอาชีพภายใน, ระบบตัวแทนภายใน

 • เอกสารที่ต้องการ

  ประวัติย่อพร้อมรูปถ่าย