คุณสมบัติ
เข้าสู่ระบบ
ภาพร้านค้าที่ 1
 • 9:45 น. เริ่มทำการเปิดร้าน

  เวลาเปิดทำการคือ10.00น.โดยประมาณ โดยพนักงานจะต้องเข้างานก่อนร้านเปิดอย่างน้อย 15 นาทีเพื่อเตรียมร้าน เช่น เปิดระบบเครื่องมือต่างๆ เช็คอีเมล ทำความสะอาดร้าน เป็นต้นี

 • 9:50 น. ทุกคนมารวมตัวกัน

  ก่อนการเปิดร้านจะต้องมีการประชุมเล็กน้อยเพื่อสร้างกำลังใจในการทำงานรวมถึงตรวจสอบงานต่างๆ เช่น งานที่ค้างจากเมื่อวาน เป้าของยอดขายวันนี้ หน้าที่ที่แต่ละคนรับผิดชอบ เช็คว่ามีสินค้าเข้าสต็อกหรือไม่ เรื่องอื่นๆที่ต้องการขอความร่วมมือ เป็นต้น

 • 10:00 น. เวลาเปิดทำการ

  ดูแลให้คำแนะนำในการเลือกแว่นตาที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า หน้าที่ประจำแบ่งเป็น ฝ่ายเคาน์เตอร์และแคชเชียร์ ฝ่ายแนะนำสินค้า ฝ่ายตรวจวัดสายตา ฝ่ายตัดเลนส์ประกอบแว่น ฝ่ายส่งมอบและปรับแว่น เป็นต้น

 • แผนกบริการลูกค้า

  ฝ่ายแนะนำสินค้า สอบถามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าที่เหมาะกับสไตล์หรือแฟชั่นที่กำลังเป็นที่นิยมมากที่สุด

 • การวัดสายตา

  เราวัดสายตาให้ และเสนอค่าสายตาที่เหมาะสม และประเภทของเลนส์ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

 • การตัดเลนส์ - การลอง

  ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้ทำการวัดสายตา แล้วการตัดเลนส์แว่น เพื่อความพอดีกับกรอบที่ลูกค้าเลือกไว้ และการปรับแว่นตาให้พอดีกับใบหน้าของลูกค้าเพื่อที่จะได้สวมใส่ และเห็นภาพสบายตาที่สุด

 • แคชเชียร์

  หลังจากส่งมอบแว่นตาให้แก่ลูกค้าแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนการชำระเงิน ในขั้นตอนนี้ต้องระวังอย่างมากเพื่อไม่ให้จำนวนเงินผิดพลาดเพราะนั่นจะหมายถึงการทำให้ลูกค้าเดือดร้อน

 • เวลาพัก

  เวลาพัก 1 ชั่วโมง เวลาพักก็เป็นหนึ่งในงานที่สำคัญเช่นกัน เพราะหากไม่พักผ่อนให้เต็มที่ก็อาจจะทำให้เสียสมาธิไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 • 21:00 น. เวลาปิดทำการ

  ร้านค้าจะปิดเวลา 22:00 น. หลังจากที่ปิดร้านก็เริ่มปิดระบบปฏิบัติการทันที

  ปิดยอดขายทำรายงานยอดการขายเติมสินค้าในคลัง เขียนเรื่องที่ยังค้างให้กะเช้าในวันพรุ่งนี้ และอื่นๆ การปิดระบบปฏิบัติการทำได้หลากหลายแต่สามารถทำใน 15 ถึง 20 นาทีครั้งเมื่อคุณเคยชิน

 • 21:30 น. ปิดระบบปฏิบัติการ

  หลังจากที่ส่งยอดขายทางอีเมลระบบปฏิบัติการทั้งหมด จบลงตอกบัตรออกงาน และปิดล็อคประตูร้าน

  การบริการโดยทั่วไปจะถูกแบ่งเป็น 2 กะ คือ กะเช้า และกะบ่าย