คุณสมบัติ
เข้าสู่ระบบ

พนักงานที่สามารถทำผลงานได้โดดเด่นจะได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมทริปประจำปีของบริษัท(ทั้งในประเทศและต่างประเทศ) สถานที่นั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี สิ่งเดียวที่ทุกคนต้องทำระหว่างทริปก็คือ ENJOY!

OWNDAYS อยากให้พนักงานมีความสมดุลในการทำงาน เราจึงมีการจัดระบบ “วันหยุดยาว” ให้กับพนักงานที่ตั้งใจทำงาน โดยสามารถใช้วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันลาพักร้อนประจำปี ได้อย่างเต็มที่ ไม่ใช่เพียงเพื่อผ่อนคลายเท่านั้นแต่รวมไปถึงการใช้เวลาในการฝึกฝนพัฒนาความรู้เพิ่มเติมอีกด้วย

พนักงานก็เป็นเหมือนสินทรัพย์ของบริษัท OWNDAYSมอบสวัสดิการอายุงาน(Royalty Program) เพื่อแทนคำขอบคุณสำหรับความขยันขันแข็งในการทำงานสำหรับพนักงานที่ทำงานกับบริษัทยาวนานต่อเนื่อง โดยเงื่อนไขสวัสดิการเป็นไปตามประกาศของบริษัท