คุณสมบัติ
เข้าสู่ระบบ

พนักงานดีเด่นจะสามารถได้รับคัดเลือก และเข้าร่วมในทริปนี้ (ในประเทศ หรือต่างประเทศ) สถานที่ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละปีสำหรับทริปนี้สิ่งที่ต้องการก็คือ ความสนุกสนานเท่านั้น

OWNDAYS เราอยากจะให้พนักงานของเรานำความสมดุลในการชีวิตของการทำงาน ระบบนี้จัดให้เป็น “วันหยุดยาว” แก่พนักงานที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งทุกๆ วัน พนักงานสามารถปรับวันหยุดของเขาโดยใช้วันหยุดนักขัติฤกษ์ หรือวันหยุดประจำปีของเขาได้ พนักงานจะได้ไม่เพียงแต่การใช้วันหยุดเพื่อพัก และผ่อนคลายเท่านั้น และรวมไปถึงการใช้เวลาในการฝึกพัฒนาตนเองที่จะเรียนรู้และอื่นๆ ได้อีกด้วย

พนักงานก็เป็นเหมือนสินทรัพย์ของบริษัท นี่คือเหตุผลว่าทำไม OWNDAYS ถึงให้ของขวัญวันเกิดแก่พนักงานในเดือนวันเกิดของเขา เพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของเขาซึ่งเป็นเหมือนเครื่องหมายในการขอบคุณสำหรับความขยันขันแข็งในการทำงานเพื่อบริษัท